Slider 1

Giới thiệu hội thảo

Thực hiện nhiệm vụ của Đề án 99 "Nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo, nghiên cứu của các cơ sở đào tạo trọng điểm về an toàn an ninh thông tin (ATANTT)" do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì. Hội thảo “An toàn an ninh thông tin” là hội thảo phối hợp của 8 cơ sở đào tạo trọng điểm về ATANTT. Trường Đại học Công Nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM là đơn vị đăng cai tổ chức hội thảo lần thứ II vào ngày 28 tháng 11 năm 2017. Hội thảo là diễn đàn khoa học thường niên để những người nghiên cứu, triển khai, giảng dạy và quản lý trong lĩnh vực an toàn thông tin trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm sự hợp tác. Hội thảo khuyến khích các nghiên cứu sinh, học viên cao học và những nhà khoa học trẻ tham gia báo cáo, trao đổi kết quả nghiên cứu và học tập của bản thân, và đặc biệt những kết quả nghiên cứu có tính ứng dụng thực tiễn.

Các chủ đề chính của Hội thảo (nhưng không hạn chế)

1. Mật mã ứng dụng  
 - Xây dựng thuật toán, giao thức mật mã - Sinh, kiểm tra số ngẫu nhiên
- Hàm băm và chữ ký số - Thực thi an toàn, hiệu quả các hệ mật và các nguyên thủy mật mã
- Hạ tầng khóa công khai - Mật mã hạng nhẹ
- Tính toán bảo mật nhiều thành viên - Thám mã
- Tính toán hiệu năng cao trong mật mã - Ẩn mã và phân tích ẩn mã
- Thủy vân số và phân tích thủy vân số - Các chủ đề khác liên quan đế mật mã và ẩn mã
   
2. An toàn ứng dụng  
- Phương pháp luận phát triển các phần mềm an toàn  - An toàn cơ sở dữ liệu
- An toàn ứng dụng và các dịch vụ web - Bảo vệ bản quyền phần mềm
- Mã độc và cơ chế tự bảo vệ của mã độc - Phát hiện, phòng chống mã độc
- Bảo vệ bản quyền số - Lọc nội dung web và phóng chống thư rác
- Bảo vệ tính riêng tư cho dữ liệu các nhân trong các ứng dụng - Bảo vệ an toàn và tính riêng tư trong xử lý dữ liệu lớn
- Công nghệ định danh, xác thực - Xác thực sinh trắc học
- Tìm kiếm, phát hiện lỗ hổng bảo mật phần mềm - Mô hình, công nghệ kiểm soát truy cập
- Kiểm chứng và kiểm thử an toàn phần mềm - Các chủ đề khác có liên quan
   
3. An toàn an ninh mạng  
- Phân tích và mô hình hóa các tấn công mạng - Điều tra số
- Phát hiện và ngăn chặn xâm nhập trái phép - Kiểm toán an toàn hệ thống thông tin
- Đánh giá và kiểm định an toàn mạng - An toàn điện toán đám mây
- An toàn mạng không dây - Giao thức an toàn mạng
- An toàn cho các hệ thống phân tán - An toàn mạng công nghiệp
- An toàn cho các hệ thống IoT - Phòng chống rò rỉ dữ liệu trên mạng
- Tấn công nền tảng di động và  phòng chống - Kiến trúc hệ thống mạng an toàn
- An toàn cho hạ tầng trọng yếu - Các chủ đề khác có liên quan
   
4. Quản lý và đào tạo an toàn an ninh thông tin  
- Tiêu chuẩn và các tiêu chí dánh giá an toàn thông tin - Phương pháp luận trong đánh giá rủi ro
- Chính sách và luật pháp trong ant oàn thông tin - An toàn vật lý
- Quản lý và chứng nhận an toàn hệ thống thông tin - Giáo dục an toàn thông tin cho người dùng
- Tấn công và phòng chống các tấn công sử dụng kỹ nghệ - Đào tạo nguồn nhân lực an toàn thông tin
   xã hội - Các chủ đề khác có liên quan

 

Một số mốc thời gian quan trọng của Hội thảo

Thông tin liên hệ

- Nộp toàn văn: 30/10/2017 (Gia hạn đến 10/11/2017) - TS. Phạm Văn Hậu, Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TPHCM
- Thông báo chấp nhận báo cáo: 15/11/2017  - Email: haupv@uit.edu.vn
- Nộp báo cáo đã chỉnh sửa: 20/11/2017 - Điện thoại: +84 09 15 72 72 82
- Đăng ký tham dự: 10/11/2017 - 20/11/2017 - Địa chỉ nộp bài: https://easychair.org/conferences/?conf=sois2017
- Thời gian tổ chức hội thảo: 02-03/12/2017  

Kỷ yếu Hội thảo 

Các bài gửi tham gia Hội thảo (theo định dạng của IEEE, gửi qua hệ thống EasyChair) có chất lượng tốt sau khi qua vòng phản biện sẽ được lựa chọn đăng kỷ yếu (xuất bản trước khi diễn ra Hội thảo). Sau hội thảo, những bài tốt nhất trong track này sẽ được giới thiệu chỉnh sửa, bổ sung bản đầy đủ để xét duyệt nhận đăng trên Tạp chí Công nghệ thông tin và Truyền thông - Chuyên san Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNTT&TT, các bài báo được đăng trong tạp chí này được tính điểm công trình đến 1 điểm (thang điểm được tính theo Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước) và một số bài khác được chọn vào chuyên san Tạp chí An toàn Thông tin.