Slider 1

Ban chương trình

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHƯƠNG TRÌNH

 

Trưởng ban

Nguyễn Anh Tuấn

     

     

Trường Đại học Công nghệ thông tin - ĐHQG TPHCM

                 

Phó trưởng ban

Phạm Văn Hậu

Lương Thế Dũng

     

 

Trường Đại học Công nghệ thông tin - ĐHQG TPHCM

Học viện Kỹ thuật Mật mã

                 

Thành viên

Hoàng Xuân Dậu

Đỗ Xuân Chợ

Hoàng Mạnh Thắng

Nguyễn Ngọc Quân

Hà Quang Thụy

Nguyễn Thanh Thủy

Nguyễn Ngọc Hóa

Nguyễn Đại Thọ

Nguyễn Quốc Tuấn

Nguyễn Nam Hoàng

Đàm Quang Hồng Hải

Lê Trung Quân

Nguyễn Tuấn Nam

Ngô Quốc Dũng

Trần Nghi Phú

Bùi Hữu Phúc

Lê Hải Việt

Trần Hồng Yến

Nguyễn Hiếu Minh

Nguyễn Tuấn Anh

Hoàng Đức Thọ

Phạm Văn Hưởng

Bùi Thu Lâm

Trần Nguyên Ngọc

Nguyễn Việt Hùng

Hoàng Tuấn Hảo

Trần Hồng Quang

Nguyễn Linh Giang

Trần Quang Đức

Trần Hải Anh

Trần Vĩnh Đức

Vũ Thị Hương Giang

Nguyễn Tấn Khôi

Phạm Minh Tuấn

Huỳnh Công Pháp

     

 

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh

Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh

Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh

Học viện An ninh Nhân dân

Học viện An ninh Nhân dân

Học viện An ninh Nhân dân

Học viện An ninh Nhân dân

Học viện An ninh Nhân dân

Học viện Kỹ thuật Mật mã

Học viện Kỹ thuật Mật mã

Học viện Kỹ thuật Mật mã

Học viện Kỹ thuật Mật mã

Học viện Kỹ thuật Quân sự

Học viện Kỹ thuật Quân sự

Học viện Kỹ thuật Quân sự

Học viện Kỹ thuật Quân sự

Học viện Kỹ thuật Quân sự

Đại học Bách khoa Hà Nội

Đại học Bách khoa Hà Nội

Đại học Bách khoa Hà Nội

Đại học Bách khoa Hà Nội

Đại học Bách khoa Hà Nội

Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng