Slider 1

Ban tổ chức

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban tổ chức

Phan Tâm

Nguyễn Hoàng Tú Anh

     

     

Thứ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Hiệu Trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin - ĐHQG TPHCM

                 

Thành viên

Vũ Quốc Thành

Phạm Bảo Sơn

Hoàng Đăng Hải

Nguyễn Hồng Quang

Lê Văn Thắng

Lê Minh Thái

Ngô Hồng Sơn

Nguyễn Thanh Bình

Nguyễn Huy Dũng

 

 

 

 

 

Hiệp hội An toàn thông tin

Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông

Học Viện Kỹ thuật mật mã

Học viện An ninh Nhân dân

Học viện Kỹ thuật Quân sự

Đại học Bách khoa Hà nội

Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông