Slider 1

Tổ thư ký

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ THƯ KÝ

 

Tổ trưởng

Trần Tuấn Dũng

     

     

Trường Đại Học Công nghệ Thông Tin - ĐHQG TPHCM

                 

Thành viên

Nguyễn Thanh Hòa

 

     

     

Trường Đại Học Công nghệ Thông Tin - ĐHQG TPHCM